ILANZRelatiecoaching
 

ILANZ Relatiecoaching in Voorburg

  
Medewerkers
  
Mw. G.S. Caljé-Ong
Kinder- en Jeugdpsychiater, psychotherapeut, relatie- en gezinstherapeut.
Meer info..

Dhr. P.G.E. Van Loocke
GZ-psycholoog
Meer info..

Relatiecoaching
 
“Op een gegeven moment waren we aangekomen op een punt in onze relatie, waarop we nog van elkaar hielden, maar we elkaar op geen enkele manier meer leken te begrijpen. Ruzies voerden de boventoon. Hoe weer op hetzelfde pad te komen? Welke tools te gebruiken om dit te bewerkstellingen? En dan de meest angstige vragen: ”Konden wij nog wel op hetzelfde pad komen? Was er niet te veel kapot? Gaan we uit elkaar of gaan we er echt iets aan doen met professionele hulp? “

Herkent u zich in dit verhaal dan biedt ILANZ Relatiecoaching u de mogelijkheid om onder professionele begeleiding te werken aan een betere relatie.
 
Voor wie bestemd
  
ILANZ Relatiecoaching biedt hulp aan partners die in hun relatie problemen en spanningen ervaren.

Men kan denken aan de volgende problemen;
 ● aanhoudende ruzies en irritaties
 ● het gevoel niet gehoord te worden door de partner
 ● het gevoel zich in een vicieuze cirkel te bevinden
 ● het gevoel langs elkaar heen te leven
 ● levensfaseproblematiek (o.a. kinderwens, eerste kind, pensionering)    
 ● meningsverschillen en spanningen rond invulling van ouderschap
 ● het omgaan met chronische ziekte van gezins- of familieleden
 ● rouwverwerking en verschil in beleving
 
  
Werkwijze
  
De gesprekken vinden plaats met beide partners. De relatiecoach onderzoekt wat er niet goed gaat in de communicatie. Nagegaan wordt waarom men op een bepaalde manier op elkaar reageert en welke patronen er bestaan. De relatiecoach zal beide partners gestructureerd helpen met het vinden van manieren om met hun problemen om te gaan. Naast de problemen worden ook de sterke kanten in de communicatie belicht.

Vanuit de visie dat een ieder uniek is en gevormd wordt vanuit zijn eigen levensloopgeschiedenis is er aandacht voor de persoonlijke en culturele achtergrond van beide partners en voor elkaars verwachtingen binnen de relatie. Van beide partners is de bereidheid nodig om kritisch te kijken naar eigen handelen en naar het effect daarvan op de ander. Soms zullen er huiswerkopdrachten worden meegegeven met als doel om in de eigen omgeving te oefenen.

Relatiecoaching is hard werken. De problemen kunnen zelfs tijdelijk toenemen. Pijnlijke ervaringen en gevoelens van schaamte, onzekerheid en angst kunnen aan de orde komen. Wederzijds respect en een veilige omgeving zijn essentieel.

Na de telefonische aanmelding volgt een eerste geprek. Dit gesprek bestaat uit het verhelderen van de relatieproblemen en het verhelderen van de (individuele) hulpvraag. Vaak komen partners al met een verschil van mening over de reden van komst. Vaak kan de motivatie om naar een relatiecoach te gaan verschillen. Tijdens dit gesprek wordt er een inschatting gemaakt of men voor relatiecoaching in aanmerking komt.

Wanneer er wordt gestart met relatiecoaching wordt er gewerkt in blokken van 5 gesprekken. Na elk blok vindt een evaluatie plaats. Tijdens de evaluatie wordt besproken of de gesprekken beëindigd kunnen worden of dat thema's om verdere uitdieping vragen.

Bij deze vorm van relatiecoaching is enige mate van zelfreflexie en inzicht nodig. Zo wordt het proces in gang gezet om anders op elkaar te reageren, patronen te doorbreken en zelfs te veranderen. Dit kan tot nieuwe inzichten leiden, wat verhelderend en verrassend werkt en wat de gesprekken ook tot iets prettigs kan maken.

"Na 5 jaar in onze relatie waren wij op een punt beland waarbij wederzijds begrip steeds verder afnam en ergenissen zich begonnen op te stapelen. Hoewel we er in het begin wat terughoudend tegenover stonden hadden we na onze eerste afspraak al het gevoel een goede beslissing te hebben genomen. De professionialiteit en ongedwongen sfeer maakten de gesprekken leuk en leerzaam en meest belangrijk nog, het gaf het gewenste resultaat. We kunnen het iedereen in een soortgelijke situatie aanbevelen."
  
Relatiecoaching: kosten in 2012
  
Relatiecoaching wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. De kosten van deze relatiecoaching dient u dan ook zelf te betalen. U krijgt hiervoor een factuur.

Aanmelding
  
U kunt zich telefonisch aanmelden via het nummer 070-3694282. In dit aanmeldingsgesprek wordt bepaald of er een intakegesprek plaats zal vinden. Soms kunt u niet direct te woord worden gestaan. Dan wordt u verzocht om uw naam en telefoonnummer achter te laten.

Ook kunt u een terugbelverzoek invullen via het online formulier. naar terugbelformulier voor aanmelding

 

ILANZ Relatiecoaching Populierendreef 299 2272 RG Voorburg 070-3694282   | More